BẢNG GIÁ TINH DẦU CÁC LOẠIĐơn giá
Tên tinh dầu10 ml50 ml100 ml
SẢ CHANH70.000300.000450.000
LAVENDER140.000500.000700.000
NGỌC LAN TÂY140.000500.000700.000
BƯỞI120.000400.000600.000
CAM120.000400.000600.000
QUẾ90.000350.000500.000
BẠC HÀ120.000400.000600.000
BẢNG GIÁ MÁY KHUẾCH TÁN CÁC LOẠI
Tên máy khuếch tánDiện tíchGiá tiền
Máy khuếch tán Giọt Nước 10-20m2450.000
Máy khuếch tán Ngũ Sắc 10-20m2450.000
Máy khuếch tán Trứng Xanh 10-20m2450.000
Máy khuếch tán Ngôi Nhà 10-20m2450.000
Máy khuếch tán Núi Lửa 10-20m2450.000
Máy khuếch tán Ánh Sao20-40m2600.000
Máy khuếch tán Trứng khủng Long20-40m2600.000
TINH DẦU SẢ CHANH
Thể tíchGiá tiền
10 ml70.000
50 ml300.000
100 ml450.000
TINH DẦU LAVENDER
Thể tíchGiá tiền
10 ml140.000
50 ml500.000
100 ml700.000
TINH DẦU NGỌC LAN TÂY
Thể tíchGiá tiền
10 ml140.000
50 ml500.000
100 ml700.000
TINH DẦU BƯỞI
Thể tíchGiá tiền
10 ml120.000
50 ml400.000
100 ml600.000
TINH DẦU CAM
Thể tíchGiá tiền
10 ml120.000
50 ml400.000
100 ml600.000
TINH DẦU QUẾ
Thể tíchGiá tiền
10 ml90.000
50 ml350.000
100 ml500.000
TINH DẦU BẠC HÀ
Thể tíchGiá tiền
10 ml120.000
50 ml400.000
100 ml600.000