Bảng giá máy khuếch tán các loại

BẢNG GIÁ MÁY KHUẾCH TÁN CÁC LOẠI
Tên máy khuếch tánDiện tíchGiá tiền
Máy khuếch tán Giọt Nước 10-20m2450.000
Máy khuếch tán Ngũ Sắc 10-20m2450.000
Máy khuếch tán Trứng Xanh 10-20m2450.000
Máy khuếch tán Ngôi Nhà 10-20m2450.000
Máy khuếch tán Núi Lửa 10-20m2450.000
Máy khuếch tán Ánh Sao20-40m2600.000
Máy khuếch tán Trứng khủng Long20-40m2600.000